DECLARATIES


Twee maal per jaar kan u kosten declareren. Dit wil zeggen: de facturen indienen opdat ze terugbetaald kunnen worden. U kan uw declaratiedossier bij de coördinator indienen vóór 15 januari en vóór 15 juli. De aanvaarde kosten worden dan 2 à 3 maanden later terugbetaald op uw rekening.

Indien u nog geen kosten wenst te declareren maakt u enkel een voortgangsverslag op.

Het declaratiedossier is samengesteld uit:

  • het ingevulde excel-document "Aanvraag cofinanciering": 2 exemplaren (elke pagina ondertekend) + digitaal naar het secretiaat
  • een voortgangsverslag : 1 exemplaar + digitaal naar het secretiaat
  • de kostenbewijzen (facturen, onkostennota’s, loonfiches, …): 1 exemplaar naar het secretiaat
  • betalingsbewijzen (rekeninguittreksel, kasticket, …) aan kostenbewijs geniet: 1 exemplaar naar het secretiaat

Bij de einddeclaratie hoort ook een eindverslag.

Ga naar documenten, onderdeel 'declaraties' en kom meer te weten over de richtlijnen bij het declareren.