PROJECTOPROEP LEADER HAGELAND+


Oproep voor plattelandsprojecten in het Hageland binnen het LEADER-programma 2014-2020.
mei 2017

LEADER-thema's
Afbakening LEADER-gebied Hageland
Project types
Extra mogelijkheden rond het thema : "2018 vredesjaar"
Cofinanciering en projectindiening 
contact


LEADER-thema's 
Binnen  het afgebakende LEADER-gebied Hageland kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van onderstaande invalshoeken vallen:
Leefbare dorpen

  • ·opwaarderen van ruraal infrastructuur
  • ·Investeren in functionele wegen om leefbaarheid van platteland en
  • mobiliteit tussen dorpen te verhogen
Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap
  • ·Landbouwers en ondernemers in nood ondersteunen op het platteland
  • ·Sociale armoede: vereenzaming en eenzaamheid op het platteland
  • ·Sociale-economieprojecten inzetten op het platteland
Profilering en promotie van de streekidentiteit (Met inbegrip van toerisme en recreatie)
  • ·Bevorderen van recreatieve activiteiten
  • ·Zichtbaarheid geven aan regionale identiteit en lokale initiatieven in het Hageland
  • De streekidentiteit (Regional Branding) gebruiken om ondernemerschap te stimuleren en om nieuwe concepten van dienstverlening of distributie in een bredere regio makkelijker ingang te doen vinden.

 
Het afgebakende LEADER-gebied in het Hageland omvat 17 gemeenten :
Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.

Project types
Deze oproep is zowel voor kleinschalige projecten tot 5.000 euro als voor grotere projecten. Deze zijn op te delen in dienstverleningsprojecten en investeringsprojecten. Dienstverleningsprojecten hebben een totale projectkost van maximaal 50.000 euro en investeringsprojecten van maximaal 125.000 euro. De projecten moeten de versterking van het platteland beogen.
Ook initiatieven voor de inrichting van trage wegen kunnen ingediend worden. Echter enkel op het grondgebied van  gemeenten waar een trage wegenplan is uitgewerkt. Per gemeente is hiervoor maximaal 10.000€ cofinanciering voorzien.
 
2018 Vredesjaar
In 2018 zal het 100 jaar geleden zijn dat de 1-ste wereldoorlog eindigde. Een jaar waarin we het vredesthema dat blijvend actueel is ook in het Hageland in de kijker willen plaatsen. Met de restmiddelen van de voorbije budgetjaren willen we initiatieven die hierop inspelen ondersteunen. Voorkeur gaat uit naar investeringsinitiatieven. Deze projecten vallen niet onder het maximale investeringsbudget van 75.000€ die per gemeente werd vastgesteld. 
 
Cofinanciering en projectindiening
Weerhouden projecten komen in aanmerking voor 60% cofinanciering, en zijn uitvoerbaar vanaf goedkeuring. Begin januari 2018 zal de eindebeoordeling van de projecten plaatsvinden.  30 juni 2020 is de uiterste looptijd van de ingediende projecten.
In totaal is voor deze oproep 595.745,45 € euro beschikbaar.
Projecten moeten digitaal ingediend worden via het Plattelandsloket dat je terugvindt op www.vlm.be.
Projectideeën kunnen best  op een A4 aangemeld worden bij het LEADER-secretariaat voor 15 september 2017. De aanmelding omvat een projecttitel, een beknopte omschrijving van het idee, de mogelijke copromotoren en partners, en een indicatie van budget. De projectpromotoren zullen daarna begeleid worden om hun dossier digitaal in te dienen. Projecten kunnen ingediend worden via het plattelandsloket tot maandag 16 oktober 2017 om 12 u ’s middags.

Contact
Met vragen of voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met het LEADER-secretariaat  (Pierre-Bernard Van Acker, 016/26.77.53  hagelandplus@vlaamsbrabant.be ).