LEADER?


LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale". Vrij vertaald betekent dat 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling'. LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren in verschillende Europese plattelandsgebieden (gemeenten, OCMW’s, vzw's, overkoepelende organisaties, feitelijke verenigingen,…) projecten kunnen indienen.

Het plattelandsgebied "Hageland+" is voor een 2de  periode van 6 jaar (20014 – 2020) erkend als LEADER-gebied. In het afgebakende gebied kunnen in deze periode plattelandspojecten worden uitgevoerd die tot 60% cofinanciering kunnen ontvangen dit dank zij het provinciebestuur Vlaams-Brabant (25%), het Vlaamse Gewest (25%) en de Europese Unie (50%).

In Vlaanderen is het LEADER-programma ingeschreven in het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling 20014-2020 (PDPOIII). Het LEADER-programma is aanvullend en bovenop het programma omgevingskwaliteit dat in heel Vlaanderen gelden voor de ontwikkeling van het platteland.

De aanpak van LEADER-projecten is bovendien zeer specifiek : de projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

  • Bottom-up
  • Innovatief
  • Multisectoraal en geïntegreerd
  • Gebiedsgericht
  • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep)
  • Netwerk
  • Samenwerking

Meer info over PDPO III en over projecten met betrekking tot de ontwikkeling van het Vlaamse platteland vind je bij het Vlaams Ruraal Netwerk (www.ruraalnetwerk.be).