KORTE BESCHRIJVING


Het Hageland is een overgangsgebied tussen enerzijds Haspengouw in het zuiden en het kempisch plateau in het noorden. Het gebied telt 224.046 inwoners (01/01/2014) en is 761,52 km² groot.

Op vlak van natuur en landschap is het een regio met een grote diversiteit aan waardevolle open ruimte, en authentiek gebleven landschappen met cultuurhistorisch erfgoed en gebieden met hoge natuurwaarden.

Voor wat landbouw betreft is er een goed gestructureerd landbouwareaal in het zuiden door het grote aantal ruilverkavelingen. In het noorden van het gebied is er daarentegen  een sterk versnipperd landbouwareaal. De verspreide fruitteelt percelen maken het minder evident om grotere percelen voor andere landbouwactiviteiten in gebruik te nemen.

De goede bodem en de nabijheid van kenniscentra bieden kansen om nieuwe initiatieven in de agrovoedingssector te ontwikkelen. De typische landbouwbedrijven zijn karakteristiek voor de streek maar omwille van hun zonevreemde ligging is het moeilijk om een nieuwe bestemming te vinden voor deze gebouwen.

Op vlak van toerisme en recreatie, is het Hageland een regio met interessante cultuur en natuurlandschappen, die heel wat mogelijkheden bieden om de streek recreatief te ontdekken. Het Hageland bezit enkele waardevolle stadjes (Aarschot, Diest, Scherpenheuvel, Tienen en Zoutleeuw) naast een waaier aan klein en cultuurhistorische erfgoed over het hele gebied.

De naamsbekendheid van het Hageland is echter nog veel te beperkt. In de voorbije periode werd het beeldmerk Hageland  ontwikkeld om zichtbaarheid en naamsbekendheid te geven aan de regio. (Cfr huisstijl van deze website) Het is een regio waar zeker nog heel wat kansen liggen voor kwalitatieve horeca (vb. Bed and breakfast, hoevetoerisme, traiteurs en feestzalen...).

Economisch en sociaal is het Hageland een gebied, waar er een relatief snelle vernieuwing is van de bevolking, maar waar de verstedelijkingsdruk sterk toeneemt.  Hierdoor ontstaat een toenemende druk op de prijzen van de grond, en neemt de pendelbeweging in de regio toe.

Kenmerkend is ook de hoge mate van vergrijzing in het oosten en het noorden van de regio , en een toenemende druk op de mantelzorgers die moeten instaan voor een steeds groter wordende groep hoogbejaarde mensen die behoefte hebben aan zorg en ondersteuning.