EXPERTENGROEP HAGELAND +


De expertengroep van Hageland+ bestaat uit deskundigen met een expertise van de plattelandsthema’s en deskundigen met een multidisciplinaire focus, en adviseren de LAG

De expertengroep voor de LAG Hageland+ is als volgt samengesteld:

- Eva Roeykens: plattelandscoördinator provincie Vlaams-Brabant
- Robrecht Geeroms: LEADER-coördinator Pajottenland
- Lieve Borremans: VLM, dienst platteland
- Ine Vervaeke (provincie dienst Landbouw): Thema Landbouw
- Alexander Leysen (provincie dienst Economie): Thema Leefbare Dorpen
- Fréderik Vanlerberghe (provincie dienst Milieu): Thema Landschap
- Pierre-Bernard Van Acker LEADER-coördinator Hageland