BESTUURSORGAAN EN DAGELIJKS BESTUUR


Het bestuursorgaan van de vzw LEADER-werking Hageland bestaat uit 6 leden aangeduid door de algemene vergadering op 23 mei 2023.  Hun mandaat loopt 3 jaar. Deze leden zijn:


• Mevrouw Monique Swinnen Voorzitter
• Mevrouw Gaby Trompet Penningmeester
• Mevrouw Els Corbeels Bestuurder
• De heer Marc Wijnants Bestuurder
• De heer Eddy Poffé Bestuurder
• De heer Wim Boonen Bestuurder

Het dagelijks bestuur bestaat uit 2 leden :
  • Mevrouw Monique Swinnen Voorzitter
  • De heer Pierre-Bernard Van Acker Coördinator