DECLARATIES


Twee maal per jaar kan u kosten declareren voor uw goedgekeurd project. Dit wil zeggen: de facturen indienen opdat ze terugbetaald kunnen worden. U kan uw declaratiedossier bij de coördinator indienen vóór 15 januari en vóór 15 juli. De aanvaarde kosten worden ongeveer 3 maanden later terugbetaald op uw rekening.

Indien u nog geen kosten wenst te declareren maakt u enkel een voortgangsverslag op.

Het declaratiedossier is samengesteld uit:

  • het ingevulde excel-document "Aanvraag cofinanciering": 2 exemplaren (elke pagina ondertekend) + digitaal naar het secretariaat
  • een voortgangsverslag : 1 exemplaar + digitaal naar het secretariaat
  • de kostenbewijzen (facturen, onkostennota’s, loonfiches, …): 1 exemplaar naar het secretariaat
  • betalingsbewijzen (rekeninguittreksel, kasticket, …) aan kostenbewijs geniet: 1 exemplaar naar het secretariaat

Is uw project voltooid? Bij de laatste einddeclaratie hoort ook een eindverslag.

Ga naar documenten, onderdeel 'declaraties' en kom meer te weten over de richtlijnen bij het declareren.

Recente projecten (goedgekeurd vanaf 18/01/2017) die online ingediend werden (via www.vlm.be), laden hun declaratiedocumenten digitaal op via het e-loket.