REGIONAL BRANDING HAGELAND


De provincie Vlaams-Brabant wil in samenwerking met Leaderwerking Hageland iets doen aan het imago en de naambekendheid van het Hageland. Daarom lanceerden ze 27/06/2011 in Wezemaal (Rotselaar) het gelijknamige beeldmerk dat de regio tussen Tremelo, Diest, Landen en Tienen op termijn de Limburgse 'buren' moet doen vergeten.

Het hele verhaal begon met een grootschalig onderzoek: Wat leeft er in het Hageland? Wat betekent het Hageland voor haar inwoners, verenigingen, bedrijven of gemeentes? Wat betekenen deze actoren voor het Hageland?

Tijdens de zomer van 2010 werd, via focusgroepen en een brede bevraging van inwoners van het Hageland, gezocht naar antwoorden op bovenstaande vragen. De resultaten lieten toe de dynamiek van het Hageland in kaart te brengen.

Op 1 oktober hebben we samen met u deze dynamiek verkend en uitgezocht welk potentieel en toekomstperspectieven dit schetst voor de regio. De resultaten en presentaties van het regiocongres zijn hier terug te vinden.

Op 27 juni 2011 was het eindelijk zover: het nieuwe beeldmerk voor het Hageland werd voorgesteld in het Wijnbezoekerscentrum te Wezemaal. Alle digitale bewerkingen van het Hagelandbeeld zijn hier beschikbaar.

"Het Hageland heeft met haar twintig gemeenten zoveel meer te bieden dan Limburg", zegt gedeputeerde van Toerisme en Plattelandsbeleid Monique Swinnen (CD&V). "Zowel de inwoners, toeristen als potentiële werkgevers vinden in het Hageland een grotere variatie. Zo willen we tonen dat het Hageland meer te bieden heeft dan een mooi, rustgevend landschap en een gevarieerd cultureel erfgoed. Hier heerst een grote wil om complementair te zijn met provinciehoofdstad Leuven. Daarom ook willen we tot ver buiten het Hageland laten weten dat hier goede, gemotiveerde werkkrachten zijn en de regio klaar is om in te zetten op nieuwe spitstechnologie. We willen niet alleen het imago en het regiogevoel versterken, maar ook de zichtbaarheid van onze producten vergroten: onze rijke schat aan bieren en wijnen, onze fruitteelt en gevarieerd cultureel erfgoed met wereldbekende heiligen. En daartegenover staat dat de jeugd hier deels de agenda bepaalt, met als toppunt Rock Werchter. Vandaar ook de terugkomende tegenstrijdigheden in de campagne met onder meer de slogans 'Zondig op Werchter, biecht in Scherpenheuvel', 'De witte van Zichem of de witte van Hoegaarden?' en 'Heilige mannen of zalige wijnen?'."

Een jaar lang zullen de twintig gemeenten in het Hageland beurtelings in de kijker worden gezet en ook de Hagelandse fruitteelt zal binnenkort extra promotie genieten. "Wat we van de Limburgers hebben geleerd, is dat je jezelf moet promoten omdat anderen dat niet voor ons gaan doen", lacht de gedeputeerde die het 'brave' groene logo ook meteen in een energieke rode banner liet veranderen.