NL  NL   FR  FR   EN  EN

GOED - BETER - BEST: OP WEG NAAR KWALITEITSVOLLE JEUGDLOKALEN EN -VERBLIJVEN

Samenvatting

Het Hageland en het Pajottenland, beide waardevolle plattelandsgebieden in de provincie
Vlaams-Brabant, slaan de handen in elkaar om samen met de provincie werk te maken van
betere voorzieningen voor zowel jeugdlokalen als jeugverblijven op hun grondgebied.
Om dit te realiseren zullen zij de volgende 3 jaren (2011-2013) samenwerken en de sector
ondersteunen via volgende acties:

  • organiseren van studiedagen en infomomenten
  • extra subsidie ter verbetering van jeugdlokalen en jeugdverblijven uit het Hageland of het
  • Pajottenland
  • promotie van Hagelandse of Pajottenlandse jeugdlokalen en jeugdverblijven

Naam van coördinerende Leader Plaatselijke Groep

VZW Leaderwerking Hageland

Naam van Leader Plaatselijke Groep Pajottenland+

Pajottenland+

Naam van de overige projectpartners

Provincie Vlaams Brabant dienst Jeugd

Centrum voor jeugdtoerisme