NL  NL   FR  FR   EN  EN

SAMENWERKINGSPROJECT 'LA MOBILITE POUR TOUS!' - IEDEREEN MOBIEL!

Hageland+
Dit project beoogt de trage wegen (fiets- en wandelwegen ) maximaal in te zetten voor verplaatsing van zo veel mogelijke doelgroepen. Dit zowel voor toeristische als functionele doeleinden. We stellen vast dat er heel wat inspanningen gedaan worden om deze trage wegen open te stellen, het is dan ook noodzakelijk om zoveel mogelijk doelgroepen te stimuleren om deze te gebruiken, door fietsvaardigheden bij te brengen.


Vergrijzing van de bevolking, zowel in Wallonië als Vlaanderen, doet de problematiek van vervoersarmoede en als  gevolg hiervan vereenzaming toenemen. Ook deze doelgroep wordt specifiek in het project opgenomen.

Gezien de hier geschetste context, is het aangewezen om met dit project  de focus te leggen op de diverse functies en mogelijkheden die het netwerk van fiets- en wandelwegen biedt.  Hier richten we ons specifiek op vervoersarmoede, de sociale dimensie van fietsen in Woon Zorg Centra en het gezondheidsaspect van het fietsen.


 

Looptijd  : 23/6/2020 tot 31/6/2021
Samenwerking tussen LEADER-gebieden :
Vlaanderen :
 • LEADER-Werking Hageland vzw
Wallonië :
 • Gal Romana ASBL
 • GAL Pays de l'Ourthe
 • GAL Entre-Sambre-et-Meuse
 • GAL Botte du Hainaut
 • GAL Jesuishesbignon.be
 
Vlaamse Promotor : (inhoudelijke en financiële rol) Vlaamse Co-promotoren : (inhoudelijke en financiële rol)
 • Vzw Sint Annendael Grauwzusters (Scherpenheuvel-Zichem & Diest)
 • OCMW Hoegaarden (gemeente Hoegaarden)
 • Stad Zoutleeuw
 • Vzw Stijn (Zoutleeuw)
Vlaamse partners : (inhoudelijke rol)
 • Vzw Bij ons Thuis
 • LEADER-werking Hageland
 • Toerisme voor allen


Projectbudget voor het project aan Vlaamse kant :
Budget : 67.519 €
Subsidies : 47.289,25 €

Concreet realisaties binnen het Hageland :
Er zal 1 fietsschool initiatief opgestart worden
Er zullen 5 aangepaste fietsen gekocht worden voor WZC in de regio (Scherpenheuvel, Diest, Hoegaarden en 2 in Zoutleeuw)
Er zal worden afgesloten met een gezamenlijke studiedag.