NL  NL   FR  FR   EN  EN

71 NATUURSTENEN UIT ZUID-HAGELAND

Zuid-Hageland

Dit project vormde een eerste stap in een langetermijnbenadering rond streekeigen natuurstenen die in Zuid-Hageland voorkomen of veelvuldig gebruikt zijn. Het project vormt een eerste verkennend luik waarin de focus gelegd wordt op:

  • informatieverzameling met de nadruk op het 'menselijk verhaal' achter deze gesteenten, met name de ontginningswijzen en de verhalen achter typisch streekeigen gebruiken en bouwwijzen;
  • het creëren van betrokkenheid van diverse actoren (experten en heemkundige kringen, eigenaars van klein bouwkundig erfgoed, lokale besturen en betrokken administraties, toeristische diensten,...)
  • interesse wekken bij het groot publiek;

Regionaal Landschap Zuid-Hageland ondernam daartoe volgende concrete acties:

  • informatieverzameling en interviewronde bij experten en gebruikers van natuurstenen;
  • uitgaven van een wervende brochure met persmoment;
  • organisatie van twee vertelavonden en één vertelwandeling.

Initiatiefnemer: Regionaal Landschap Zuid-Hageland (www.rlzh.be)

LEADER-subsidies: € 3.000

Contactpersoon: Raf Stassen - raf.stassen@rlzh.be - T 016 81 52 77

Looptijd: 2012