PROJECTOPROEP LEADER HAGELAND+


LEADER Hageland projectoproep
budgetjaar 2023-2024

DEZE PROJECTOPROEP IS HELAAS AFGESLOTEN.
In de lente 2024 zal de oproep voor budgetjaar 2025 gelanceerd worden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief (zie formulier homepage) om op de hoogte te blijven van de LEADER projectoproepen

 

LEADER Hageland+ 2023-2027
Het Hageland is voor de nieuwe programmaperiode opnieuw erkend als één van de LEADER-gebieden in ons land. Dit is de eerste projectoproep van deze periode.


Dit zijn de krijtlijnen van de oproep :

LEADER-thema's
Afbakening LEADER-gebied Hageland
Middelen en projecttypes
Cofinanciering
Wie kan een project indienen?

Aanmeldformulier en handboek LEADER-oproep
Projectindiening
ContactLEADER-thema's 
Binnen  het afgebakende LEADER-gebied Hageland kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Om in aanmerking te komen voor subsidies, moeten de projectideeën aansluiten bij één van de drie prioritaire thema’s. Voor deze programmaperiode zijn dat:
  • innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet
  • biodiversiteit en landschapskwaliteit
  • leefbare en levendige dorpen
Het afgebakende LEADER-gebied in het Hageland omvat 20 gemeenten :
Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.

Voor de nieuwe programmaperiode omvat het LEADER-gebied Hageland+ 20 steden en gemeenten. Dit zijn er 3 meer dan in de vorige periode. Dankzij de aansluiting van de gemeenten Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo vormt de afgebakende regio meer dan voorheen een coherent gebied.

Middelen en projecttypes
Het beschikbare totaalbudget voor deze oproep bedraagt €1.310.000. LEADER Hageland+ verwelkomt diverse projecten, waaronder investeringsprojecten met een maximum subsidie van €100.000, dienstverleningsprojecten met een maximum cofinanciering van €40.000, microprojecten met een maximum steun van €7.200, en koepelprojecten met een minimale projectomvang van €50.000. (Meer info)
 
Cofinanciering
Goedgekeurde projecten ontvangen 60% subsidie op hun projectkosten.

Wie kan een project indienen?
De begunstigden voor deze oproep zijn: Verenigingen Zonder Winstoogmerk; publiekrechtelijke rechtspersonen; feitelijke verenigingen; stichtingen; de Hagelandse gemeenten, hun verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW;
provinciale verzelfstandigde agentschappen en autonome provinciale bedrijven.

Individuele ondernemers en natuurlijke personen worden uitgesloten. Voor microprojecten worden ook de gemeenten uitgesloten. 

Aanmeldformulier en handboek LEADER-oproep Hageland+
 LEADER Hageland stelde een informatieve brochure samen als eerste kennismaking voor geïnteresseerde promotoren. Het document geeft inzicht in de doelstellingen, criteria en mogelijkheden van het LEADER-programma. 

Een goed projectidee? Voorafgaand aan de indiening worden projecten aangemoedigd om zich bij het LEADER-secretariaat aan te melden en advies in te winnen over hun projectidee. Dit kan door het aanmeldformulier in te dienen en door te sturen naar hagelandplus@vlaamsbrabant.be 
Het aanmeldformulier en de handleiding LEADER voor de oproep vind je terug op de website. De handleiding biedt je alle details en regels aan dewelke je project onderhevig is, en waar je als projectpromotor aandacht moet geven bij het schrijven of uitwerken van je project. Aarzel niet verduidelijking te vragen indien nodig. 

Projectindiening
Na dit advies kan het project worden ingediend op het plattelandsloket.  Het plattelandsloket zal opengesteld worden vanaf 15 december 2023. Deze projectoproep loopt van 1 december 2023 tot en met 21 maart 2024 om 12:00 uur.

Contact
Met vragen of voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met het LEADER-secretariaat  (Pierre-Bernard Van Acker, 0474 43 74 11, hagelandplus@vlaamsbrabant.be ).