HOME


Welkom op de website van LEADERwerking Hageland+


LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale". Vrij vertaald betekent dat 'Locale actoren verbinden voor een leefbaar platteland'.

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren  (gemeenten, OCMW’s, vzw's, overkoepelende organisaties, …) subsidies kunnen aanvragen voor projecten ter ondersteuning van de noden van de eigen plattelandsregio. 

LEADERwerking Hageland+ is een vzw die middelen beheert en verdeelt van de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie. Met deze middelen ondersteunen wij plattelandsinitiatieven in het Hageland, die zo tot 60% cofinanciering kunnen ontvangen. 

> lees meer over onze missie