HOME


Welkom op de website van LEADER-werking Hageland+


LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale". Vrij vertaald betekent dat 'Werk maken van een dynamisch en leefbaar platteland'.

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren  (gemeenten, OCMW’s, vzw's, overkoepelende organisaties,…) subsidies kunnen aanvragen voor projecten ter ondersteuning van de noden van de eigen plattelandsregio.


Welke soort projecten kunnen ingediend worden?

Welke plattelandsthema's komen in aanmerking voor subsidies?

> Loopt er momenteel een projectoproep?


Cover LEADER Lokale Ontwikkelingsstrategie